Categories: News
Share

This article has been published in Vakblad Onderglas and is intended for Dutch readers. Interested in the use of Vivent Biosensors and the benefits? Please contact us through the contact form on our website.

De proef met Vivent biosensoren bij aardbeiteler Geert Rasing, Hendrix-Rasing aardbeien, heeft als hoofddoel meer inzicht te krijgen in hoe de plant reageert op de handelingen van de teler. Dit initiatief, geleid door het aardbeiencollectief Fragaria Innova, beoogt telers te helpen hun strategie aan te passen en de teelt en opbrengst te optimaliseren. Het collectief bestaat uit acht aardbeientelers en plantenkwekers.

Proef geleid door Vivent Biosensoren

Biosensoren meten elektrische signalen van planten met behulp van elektrodes, ‘vergelijkbaar met een hartfilmpje voor het menselijk lichaam’ – Carl Rentes, Vivent. De elektrische netwerken binnen planten reageren op veranderingen in de omgeving, wat leidt tot elektrische signalen die de biosensoren registreren. Met behulp van innoverende Vivent technologie startte Fragaria Innova eerder dit jaar een proef bij Hendrix-Rasing Aardbeien. Fragaria Innova ziet de meerwaarde van biosensoren in het feit dat ze meten hoe de plant zich ‘voelt’. Dit inzicht helpt telers, zoals Geert Rasing, om de plant reacties te begrijpen, de teeltstrategie te analyseren en uiteindelijk deze strategie te optimaliseren.

In de proef zijn vier biosensoren geïnstalleerd die elk gelijktijdig acht planten meten. Hoewel de sensoren nog niet zijn gekoppeld aan de klimaatcomputer, bieden ze wel inzicht in de reacties van de plant op veranderingen. Tot op heden zijn er al enkele aanpassingen doorgevoerd. Bijvoorbeeld het minimaliseren van sterke plant reacties bij snelle klimaatveranderingen, of de aanpassing van buistemperatuur op donkere dagen. Aardbeienteler Geert Rasing gelooft dat gebruik van biosensoren een aanzienlijke stap voorwaarts zal zijn en dat het mogelijkheden biedt om de teeltstrategieën nauwkeuriger af te stemmen op de reactie van planten. Meer inzichten over de proef? Download het artikel hieronder.

Artikel publicatie | Vakblad Onder Glas November 2023

Twitter – @OnderGlas
LinkedIn – Vakblad Onder Glas